คุณอยู่ที่: หน้าแรกติดต่อ

คณะเภสัชศาสตร์

การติดต่อ

รูป

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-997-2222 ต่อ 1420-1422

โทรสาร: 02-997-2222 ต่อ 1403, 1508

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
Protected by EasyCalcCheck Plus

Language

 

By HOOPD payday loan

Go to top